YRITYSASIAKKAAT

Asiakaskokemus

Asiakkaalle näkyvät toimitilat ovat erittäin tärkeä osa yrityksen brändiä ja ovat kuin iso käyntikortti. Toimitilojen yksi tehtävä on herättää luottamusta asiakkaassa ja tervetullut ilmapiiri saa asiakkaan palaamaan uudestaan. Raikkaat ja hyvin valaistut tilat viestivät asiakkaalle että yritys on nykyaikainen. Kohde- ja/tai epäsuora valaistus, sävyjen ja materiaalien ohella antavat halutun tunnelman. Tärkeää on myös, että toimitilat ovat käytännölliset ja turvalliset. Onnistuneen suunnittelun avulla toimitiloista saadaan aikaa kestävä ja ennenkaikkea mieleenpainuva ja kilpailijoista erottuva. Selkeät opasteet ja hyvä akustiikka antavat tarvittavan loppusilauksen onnistuneille toimitiloille.

Työtekijäkokemus

Työtiloihin ja työntekijöihin panostaminen sitouttaa arvokkaita työntekijöitä ja houkuttelee myös toivotunlaisia hakijoita. Hyvä työergonomia on tärkeää toimistotiloissa, joissa ihmiset viettävät koko työpäivänsä. Sujuvat kohtaamiset asiakkaiden ja työntekijöiden kesken ovat yrityksen tärkeimpien toimintojen onnistumisen avainasemassa. Viihtyisät ja ajanmukaiset taukotilat nostattavat työmotivaatiota ja yhteenkuuluvuuden tunnetta työntekijöiden keskuudessa. Myös nykypäivän vaihtuvat etä- ja lähityöskentelyt voivat tuoda muutostarpeita yrityksen tiloihin.

Toimitilasuunnittelun kulku

Toimitilasuunnittelu alkaa aina tarvekartoituksella, jossa selvitetään muutostarpeet ja toiveet, toimintatavat ja käytännöt, mahdolliset ongelmakohdat, reunaehdot sekä budjetti jne. Tämän jälkeen teen tarjouksen sovituista asioista sovitulla sisällöllä. Toimitilasuunnitteluun kuuluu esimerkiksi tilasuunnittelu, pintamateriaali-, valaistus-, kiintokaluste-, irtokaluste- ja tekstiilisuunnittelu. Toimitilasuunnittelussa on tärkeää osallistaa myös työntekijät, jotta lopputuloksessa päästään mahdollisimman hyvään ja tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen. Osallistaminen tapahtuu yhteispalaverilla tai tarvekartoituslomakkeella, yrityksen koosta riippuen.

Tilasuunnitelmasta yritys saa itselleen pohjapiirustukset, tarvittavat projektio- ja detaljikuvat, tarvittavat 3D-visualisoinnit sekä kiintokalustemittapiirrokset, jolla on on helppo kysyä tarjouksia. Halutessanne voimme myös hoitaa kilpailutukset ja tavarantilaukset.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yrityksellesi mieleenpainuvat ja viihtyisät tilat!